Top.Mail.Ru
Контакты
Онлайн
Москва
Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv: D.O.O. "ANIME DOĐZO" - BAR BAR

Poreskom obvezniku se dodjeljuje:

PIB 03576990 809

(Matiéni broj) (Sifra podruène jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 05.07.2023. godine.

Made on
Tilda